Säätiön hallinnon muodostavat hallintoneuvosto, hallitus sekä asiamies.